Tinh bột Nghệ Đắk Nông, Phân phối Tinh bột Nghệ tây nguyên