Mỹ phẩm ngọc trai đen sữa ong chúa, phân phối Nhật Việt