Màn hình iphone 4s, Thay Màn hình iphone 4, phân phối iphone 4