Điện thoại THT giá rẻ, Phân phối điện thoại THT giá sỉ