Đặc sản vùng miền, Những đặc sản vùng miền ngon nức tiếng